آغاز جشنواره : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

پایان جشنواره : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

زمان قرعه کشی : فروردین ۱۴۰۱

محل برگزاری : شهر سرچشمه کرمان

جشنواره بین خریداران بیمه های ثالث، بدنه و عمر و پس انداز برگذار می گردد
جوایز : 

بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جوایز نقدی که بزودی اعلام می گردد