بیمه آتش سوزی و زلزله

 

ایران یکی از ۱۰ کشور آسیب‌پذیر جهان از نظر رخداد حوادث طبیعی محسوب می‌شود و متاسفانه آتش سوزی نیز یکی از حوادث رایج در کشور می‌باشد. به طوری که روزانه بیش از 50 حادثه آتش سوزی در کشور رخ می‌دهد. چنین حوادثی علاوه بر خسارت‌های جانی دردناک آن، خسارت‌های مالی فراوانی برای افراد به بار می‌آورد که البته با بیمه آتش سوزی می‌توان خسارت‌های مالی را تا حد بسیار زیادی جبران نمود.در بیمه آتش‌سوزی، زیان‌های مالی یا مادی که بر اثر وقوع آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول ‌بیمه‌گذار وارد می‌شود، به عهده شرکت بیمه است.

 

بیمه آتش سوزی چیست ؟

 

در بیمه آتش‌سوزی، شرکت بیمه‌گر متعهد به جبران زیان‌های مالی یا مادی است که بر اثر وقوع آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول ‌بیمه‌گذار وارد می‌شود. با توجه به توضیح بالا می توان پی برد که بیمه آتش‌سوزی خسارات جانی را پوشش نمی‌دهند.

 

بیمه آتش‌سوزی چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟

 

پوشش‌های بیمه‌آتش‌سوزی به دو دستۀ پوشش خطرهای اصلی و پوشش خطرهای اضافی تقسیم می شود. بیمه‌ آتش‌سوزی فقط شامل خسارت‌های مالی است و بیمه‌آتش سوزی به هیچ عنوان خسارت‌های جانی را پوشش نمی دهد.پوشش‌های اصلی بیمه‌آتش‌‌سوزی شامل: صاعقه و انفجار و آتش‌ سوزی هستند.

پوشش های اضافی یا الحاقی بیمه آتش‌سوزی ، پوشش‌هایی هستند که در صورت تمایل بیمه‌گزار با دریافت حق بیمه بیشتر، خریداری و ریسک های بیشتری پوشش داده می شوند.بیشتر شرکت های بیمه بخشی از خطرات اضافی را پوشش می دهند ولی فهرست کامل پوشش های اضافی (الحاقی) یا تبعی بیمه آتش سوزی به شرح زیر هستند:

 

بیمه‌ سیل، بیمه‌آتش فشان، بیمه طوفان، بیمه سقوط بهمن ،بیمه ریزش کوه

 

بیمه در برابر ترکیدن لوله آب

 

پوشش بیمه آتش سوزی برای سقوط هواپیما

 

بیمه زلزله

 

"بیمه زلزله نیز زیرمجموعه پوشش‌های بیمه‌آتش‌سوزی است. نرخ بیمه زلزله و نحوه محاسبه نرخ بیمه آتش‌سوزی منازل، نرخ بیمه واحد های مسکونی از نرخ ملک و اسباب و اثاثیه ای تاثیر می‌پذیرد که قصد بیمه کردنشان را داریم."

 

سایر پوشش‌های بیمه آتش سوزی:

 

‌پاکسازی و برداشت ضایعات، سرقت با شکست حرز ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه، تصادم اجسام خارجی به ساختمان،پوشش ریزش ، رانش و نشست و عقب رفت زمین ، مسئولیت مالک در قبال خسارت های آتش سوزی وارد شده به همسایه نیز جزو پوشش‌های اضافی یا پوشش‌های الحاقی تلقی می‌گردند؛ در صورت پرداخت حق بیمه بیشتر ،پوشش‌های الحاقی به بیمه آتش‌سوزی اضافه می‌شوند. بیمه‌گزار باید با توجه به موقعیت و شرایط خود نسبت به خرید پوشش های اضافی اقدام نماید.

 

انواع بیمه‌آتش‌سوزی

 

انواع بیمه‌آتش‌سوزی در سه دسته زیرجای می‌گیرند:

 

الف) بیمه آتش سوزی منازل یا بیمه آتش سوزی املاک/ واحدهای مسکونی:

 

بیمه آتش سوزی ساختمان‌ ( بیمه آتش سوزی منازل و بیمه آتش سوزی مسکونی) تنها شامل بیمه آتش سوزی ساختمان هایی است که کاربری مسکونی دارند. همچنین هزینه بیمه آتش سوزی منازل مسکونی نسبت به نوع ساختمان و اثاثیه آن به صورت مجزا محاسبه می گردد.

 

ب) بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی :

 

بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی ، پوشش های بیمه‌ای برای تمام کارگاه ها و کارخانه‌جات تولید خوراکی و آشامیدنی، نساجی ، فلزات اساسی، دخانیات و سایر صنایع است.در بیمه آتش‌سوزی و زیرمجموعه‌های آن نظیر بیمه‌‌زلزله، بیمه سیل، بیمه طوفان ، بیمه سقوط بهمن ، بیمه برای ترکیدگی لوله آب و ... ، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات و محتویات آن‌ها دربرابر خطرات تحت‌پوشش بیمه‌‌آتش‌سوزی و زلزله بیمه می‌شوند.

 

ج) مراکز غیرصنعتی :

 

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی ، بیمه آتش‌سوزی ساختمان‌های تجاری، رفاهی و خدماتی و انبارها و مراکز آموزشی و سایر مکان‌هایی است که در آن‌ها فعالیت صنعتی انجام نمی‌شود. این پوشش بیمه آتش‌سوزی مراکز غیرصنعتی ،ساختمان، تاسیسات، موجودی کالا و ارزش دکوراسیون و... را دربرمی گیرد.

 

شرایط مختلف بیمه آتش سوزی و انواع آن :

 

با توجه به انواع مختلف بیمه آتش سوزی ، پیشنهادات ارائه شده از طرف بیمه‌گر برای ارائه خدمات مربوطه تنوع می یابد :

 

الف ) بیمه نامه با سرمایه ثابت: بیمه‌گزار بیمه گر را از ارزش روز موضوع بیمه به صورت صحیح و دقیق مطلع می کند تا در هنگام وقوع خسارت، امکان رسیدگی به آن و دریافت غرامت از شرکت بیمه وجود داشته باشد. می توان گفت که شرایط حاکم بر بیمه آتش سوزی منازل مسکونی از این دست است.در صورت وقوع حادثه ، سرمایه بیمه شده مبنای خسارت دریافتی بیمه‌گزار از بیمه‌گر است.

 

ب) بیمه‌نامه با شرایط شناور :در شرایطی که سرمایه موجود در مکان مورد بیمه مداوما در حال تغییر است به عنوان مثال می توان به موجودی انبارها اشاره کرد. در چنین شرایطی، بیمه‌گزار ماهانه لیستی از موجودی انبار خود را برای بیمه‌گر ارسال می دارد تا میانگین موجودی سرمایه اساس محاسبه حق بیمه در سال واقع شود.با هر بار ارائه لیست موجودی انبار ، بیمه‌گزار حق بیمه متغیر خود را پرداخت می کند که در انتهای سال میانگین سرمایه مبنای محاسبه دقیق حق بیمه شده و الحاقیه نهایی برای تسویه تهیه می‌گردد.

 

ج) بیمه‌نامه با شرایط جایگزینی و بازسازی: با توجه به تورم بالای بازار و نوسان قیمت‌ها ، در این شرایط بیمه‌ای ،شرکت بیمه‌گر مسئول پرداخت مبلغ خسارت به نرخ روز برای جایگزینی مورد بیمه خواهد بود. تا اگر قیمت ساختمان یا ماشین‌آلات صنعتی طی یک سال افزایش فزاینده داشته باشد، خسارت فرد با رازش سرمایه بیمه شده فعلی نیز امکان جبران و جایگزینی فراهم گردد.البته بیمه‌گزار موظف است که اموال خود را با ارزش واقعی روز بیمه کرده باشد.

 

د) بیمه‌نامه فرست لاست: هرچه بیمه‌گزار مطمئن تر باشد که با خسارت بالای موضوع بیمه ،امکان از بین رفتن تمام آن وجود ندارد، در این صورت تمایل او به بیمه‌نامه فرست لاست افزایش می یابد.حتی در مواردی که پراکندگی اموال بیمه‌گزار در سطح جغرافیایی بالاست و در صورت بروز حادثه، فقط بخشی از اموال او نابود میشود در چنین حالتی می توان موضوع بیمه را از نظر سرمایه و ریسک های بیمه شده به چند ریسک مستقل تقسیم نمود و برای هر کدام پوشش‌های بیمه ای و سایر عوامل سرمایه فرست لاست را محاسبه کرد.در شرایطی از بیمه نامه فرست لاست استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده در سطح جغرافیایی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می شود آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد که برای مورد بیمه از نظر سرمایه، خطر های بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد.حق بیمه براساس کل سرمایه با تخفیفات ویژه تعیین می گردد.

 

بیمه‌نامه با شرایط توافقی : در این شرایط، توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار درباره میزان سرمایه ، تعیین کننده شرایط عقد بیمه‌نامه آتش سوزی است.

 

عوامل تاثیرگذار بر نرخ بیمه زلزله و بیمه آتش سوزی

 

نوع سازه ساختمانی : نرخ حق بیمه زلزله و بیمه آتش سوزی از نوع سازه ساختمانی تاثیر می‌پذیرد.هرچه ریسک خطرات زلزله ای و در نتیجه آتش‌سوزی هر یک از عوامل مذکور بیشتر باشد، قیمت بیمه‌زلزله بیشتر خواهد بود.

 

متراژ ملک : هرچه متراژ ملکی که می خواهیم بیمه کنیم بیشتر باشد، ریسک خسارت آن و در نتیجه هزینه بیمه‌ آتش سوزی و بیمه زلزله آن افزایش خواهد یافت.

 

هزینه ساخت هر متر بنا: هزینه ساخت هر متر بنایی که در صدد بیمه آن هستیم ، در محاسبه نرخ بیمه آتش سوزی و زلزله تاثیرگذار است.

 

ارزش لوازم منزل : اسباب و اثاثیه موجود در ملکی که می خواهیم بیمه کنیم، در قیمت بیمه زلزله و آتش‌سوزی نقش تعیین‌کننده دارد.حتی امکان بیمه‌کردن لوازم در برابر آتش‌سوزی و زلزله بدون لحاظ خود ملک در بیمه وجود دارد.

 

مدت زمان اعتبار بیمه آتش سوزی :

 

بیمه‌نامه آتش سوزی می تواند بلندمدت برای چند سال ، یک ساله یا حتی کوتاه مدت تدوین شود. در صورت برخورداری از توان مالی ، خرید بیمه‌نامه بلندمدت آتش سوزی توصیه می شود که بعد اقتصادی حق بیمه را نیز شامل می شود.در بیمه‌نامه بلندمدت آتش‌سوزی سرمایه موضوع بیمه بدون دریافت حق بیمه اضافی به صورت خود به خود افزایش می یابد و با توجه به توافق های مندرج در بیمه‌نامه درصدی تورم بر آن اعمال می گردد.

 

مهلت اعلام خسارت بیمه آتش سوزی :

 

در شرایط بروز حادثه آتش سوزی یا هریک از ریسک های پوشش داده شده با بیمه‌نامه آتش سوزی یا زیرمجموعه های آن به عنوان مثال ، بیمه زلزله، بیمه‌گزار باید طی 5 روز کاری گزارش بروز خسارت را به بیمه‌گر اطلاع نماید. سپس بعد از حضور کارشناس بیمه در محل و ارائه گزارش ، مراحل پرداخت خسارت در فرایند اجرایی قرار می گیرد.

 

فسخ بیمه آتش سوزی :

 

در صورت عدم صدور بیمه آتش‌سوزی، بیمه‌گزار می تواند درخواست لغو بیمه و بازگشت هزینه را به صورت تلفنی به کارشناسان  اعلام کرده و درخواست خود را پیگیری نماید. اما در صورت صدور بیمه آتش سوزی ، شرکت بیمه گر در خصوص امکان لغو بیمه تصمیم گیری می کند.

 

استعلام آنلاین قیمت بیمه آتش سوزی در بیمه مس

 

الف) پس از وارد کردن مشخصات ملک خود در کادرهای معین، به مقایسه قیمت بیمه آتش سوزی از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده بیمه آتش‌سوزی بپردازید.به عنوان مثال، شرکت های بیمه‌گر

مختلفی بیمه آتش سوزی با پوشش زلزله را ارائه می کنند که از بین آن ها می توان به بیمه آتش سوزی ایران، بیمه زلزله ایران،بیمه آتش سوزی آسیا و .... اشاره کرد.

 

ب) در نهایت با توجه به اولویت ها و نیاز خود،یکی از شرکت‌های ارایه دهنده بیمه آتش سوزی موجود درسایت بیمه‌ مس را انتخاب نمایید.

 

ج) در نهایت بعد از ورود اطلاعات مربوطه و با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مناسب خود بپردازید.

 

د) بیمه‌نامه آتش سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می گردد و به هر کجای کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.